Grób żołnierza AK Apoloniusza Duszkiewicza pseud. Polza w Migunach

,
()

Miguny, gmina Mariampol, r. wileński, / Migūnai, Marijampolio sen., Vilniaus r.

Na cmentarzu w Migunach, w lesie pochowany był żołnierz AK podporucznik Apoloniusz Duszkiewicz ps. „Polza” z 6 Samodzielnej Brygady Dyspozycyjnej mjr. „Konara”, pochodził jakoby ze Śląska, przed wojną był oficerem marynarki wojennej.

Poległ 3 marca 1944 r. podczas akcji w Kiejdziach. W ten dzień oddział z 6 Brygady AK zaatakował posterunek niemiecki w Kiejdzach ochraniający magazyny zboża z obowiązkowych dostaw. W krótkiej walce Niemcy zostali pokonani. Zboże z magazynu rozdano rolnikom, zaś wziętych do niewoli Niemców zwolniono. Na grobie ziemnym S. Matusewicz postawił metalowy krzyż. Grób symboliczny Apoloniusza Duszkiewicza „Polzy” mieści się również na Jasnej Górce w Koleśnikach[1].

W 2019 r. specjaliści Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN dokonali ekshumacji szczątków, przeprowadzane są analizy DNA.

[1] http://soleczniki.pl/solecznickie-nekropolie

Inskrypcja

P.P.O.R. / Apoloniusz Duszkiewicz / pseud. Polza / 6 Brygada / Zginął w dn. 3 marca 1944 r. / podczas akcji w Kiejdziach