Grób żołnierza AK Franciszka Hojana ps. Szary na Pióromoncie

Na zlikwidowanym dziś cmentarzu pochowano trzech żołnierzy polskich poległych 13 lipca 1944 roku w bitwie pod Krawczunami i Nowosiółkami. Wśród pochowanych jest dowódca I Brygady Wileńskiej AK porucznik Czesław Gromczewski „Jurand”. Po walce pod Krawczunami, w której zginęło 79 żołnierzy AK, trzech polskich żołnierzy zamierzano pochować na cmentarzu Rossa. Jednak Zielony Most był zburzony i nie można było dotrzeć do Rossy. Dlatego też zostali pochowani na starym cmentarzu Pióromont, tuż przy Zielonym Moście. Po wojnie te groby zostały zniszczone i zrównane z ziemią. Na początku lat 90. dr Roman Korab Żebryk, który był dowódcą I Brygady po „Jurandzie”, wskazał miejsce pochówku tych trzech oficerów. Wtedy też ustawiono krzyże i uporządkowano te groby. Podczas przeprowadzonej w listopadzie 1992 roku ekshumacji szczątków nie odnaleziono.

Inskrypcja

Franciszek Hojan „Szary”, plut. AK, zastępca dowódcy I-ej Brygady Wileńskiej AK, + 13.VII.1944. /Poległ na polu chwały w bitwie z najeźdźcą hitlerowskim pod Krawczunami. Cześć Jego pamięci!