Grób ks. Jana Koryckiego w Korwiu

Na cmentarzu w Korwiu spoczywa ksiądz Jan Korycki.

Ksiądz Jan Korycki przybył do Korwia w 1927 r., gdy parafia leczyła jeszcze rany po I wojnie światowej. Nowy duszpasterz był z ludu i dla ludu, tu w Korwiu postawiony, by pomagać mu w drodze do Boga. W swych kazaniach głosił o mocy płonącej z krzyża, że tam, gdzie stoi krzyż – tam i zwycięstwo. Głosił prawdę o krzyżu i bez reszty poświęcał swoje siły działalności religijnej i społecznej. W latach 30- tych w Korwiu zawiązały się stowarzyszenia katolickie m.in. Trzeci Zakon św. Franciszka, Związek Młodzieży Polskiej i in. Wspólnym wysiłkiem parafian w 1930 r. w Korwiu stanął okazały Dom Parafialny – Dom Ludowy. Tu organizowano odczyty, przedstawienia, występu zespołów amatorskich, kursy gospodarstwa domowego, konkursy itd. W latach 30-tych również wybudowano plebanię, która służy do dziś[1].

W latach okupacji niemieckiej powstała w Korwiu jedna z pierwszych placówek duszpasterskich AK na Wileńszczyźnie. W budynku plebanii parafialnej funkcjonował utajniony ośrodek organizacyjny 2 Brygady AK, komendantem zaś był brat ks. Jana – Wiktor Korycki, ps. „Kaziuk”. Ks. Jan Korycki otaczał opieką duszpasterską Akowców z 2 Brygady AK. Dniem narodzin 2 Brygady AK był dzień 3 lipca 1944 r., miejscem zaś koncentracji Brygady powstałej z miejscowych ochotników były Sawkiszki nieopodal Korwia. (Obecnie właściciel ziem w Sawkiszkach p. Żygis nosi się z ideą postawienia kamienia pamiątkowego, poświęconego 2 Brygadzie AK). Tam często też bywał ks. Jan z wizytacją duszpasterską. Ksiądz był stale nękany i szykanowany przez władze sowieckie. NKWD wielokrotnie zabierało księdza na nocne przesłuchania do gmachu przy ul. Ofiarnej w Wilnie. Prześladowcy wielokrotnie nakłaniali kapłana do wyjazdu do Polski. Odpowiedź kapłana brzmiała: „Kościoła i wiernych nie opuszczę”[2].

Grób zlokalizowany przy kościele pw. św. Józefa Korwiu. W 2016 r. dokonano odnowienia. Inicjatorką odnowienia pomnika jest emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz społeczna działaczka z Mejszagoły Anna Aleksandrowicz, która lata dziecinne i młodzieńcze spędziła właśnie w korwieńskiej parafii. Projekt został sfinansowany przez Ambasadę RP na Litwie, a prace wykonała spółka „Žibartuva” z Białej Waki. Poświęcenia dokonano 16 11 2016 r.[3]

[1] http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ks-korycki-z-korwia-wielki-w-swej-skromnosci/

[2] List A. Aleksandrowicz z dn. 12 07 2016

[3] http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/poswiecenie-nagrobka-ks-jana-koryckiego-korwie-maja-swego-swietego/

Inskrypcja

Ks. Jan Korycki /  proboszcz korwieński  / 1890-1964 / Módlcie się za mną do Boga/