Upamiętnienie dowódcy powstania styczniowego ks. A. Mackiewicza w Krakinowie

Upamiętnienie litewskie, głaz z tabliczką, zwieńczony matelowymi, kutymi elementami w stylu litewskim.

Antoni Mackiewicz w latach 1853–1863 był księdzem w Krakinowie i Podbrzeziu. Z mównicy nawoływał do przyłączenia się do powstania. Jako jeden z pierwszych na Litwie, w lasach krakinowskich w 1863 r. wzniósł chorągiew i dowodził powstańcom w walkach o wolność Ojczyzny.

Inskrypcja

Tu nemirsi, Tu amžiais liksi gyvas / Tu savo širdį mums čia palikai / Tavus žodžius pavasarį ankstyvą / Kartos mums gimtos pievos ir laukai. J. Macevičius./ (tł.: Nie umrzesz, na wieki zostanie przy życiu / Swoje serce nam tu pozostawiłeś / Twe słowa ranną wiosną / będą wtórować ojczyste łąki i pola)