Tablica ku czci Henryka Kuppo w Mejszagole

Henryk Kuppo-Balicki był uczniem Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, uczestniczył w ruchu oporu (niszczył urządzenia telefoniczne na poczcie) w szeregach Armii Krajowej. 5 lipca 1944 r. w wieku lat 18 został rozstrzelany przez oddział Wehrmachtu tuż przed drzwiami szkoły w Mejszagole w obecności matki i siostry. Pochowano go na miejscowym cmentarzu.

Tablica jest wmurowana w ścianie frontowej szkoły, nad wejściowymi drzwiami.