Grób żołnierza AK Henryka Kuppo w Mejszagole

Henryk Kuppo zginął w walce z Niemcami, jego grób mieści się za drugim rzędem, po lewej stronie, zakomponowany prostopadle do grobów 1920 r. z czasów II w. światowej.

Henryk Kuppo-Balicki był uczniem Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, uczestniczył w ruchu oporu (niszczył urządzenia telefoniczne na poczcie) w szeregach Armii Krajowej. 5 lipca 1944 r. w wieku lat 18 został rozstrzelany przez oddział Wehrmachtu tuż przed drzwiami szkoły w Mejszagole w obecności matki i siostry.

Inskrypcja

Kuppo Henryk lat 18/ rozstrzelany przez faszystów/ w 1944