Groby powstańców listopadowych i pomnik upamiętniający powstańców w Rezgiai

W grobach na cmentarzu Rezgiai spoczywa 6 nieznanych powstańców, a także aktywny uczestnik powstania i jego mecenat, właściciel majątku w Rezgiai Józef Jeleński (Juozas Jelenskis).

Opis: murowana bryła, otynkowana, zwieńczona stropem i czworobocznym daszkiem z żelaznym krzyżem (wymiary pomnika: 9 m, 1,3×1,3 m).