Grób uczestnika powstania listopadowego Aniceta Renigera

Anicety Renier (także Renjer, Regnier, Reniger, Renjé, lit. Anicetas Renjé, syn Feliksa). Urodził się w 1804 r., zmarł 24 grudnia 1877  r. w Wilnie. Polski lekarz zdrojowy i przyrodnik, uczestnik powstania listopadowego, działacz polityczny, bibliotekarz Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Urodził się prawdopodobnie w Lublinie. W 1831 roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim ze stopniem kandydataWięcej oGrób uczestnika powstania listopadowego Aniceta Renigera[…]

Pomnik w miejscu stracenia Szymona Konarskiego na Pohulance

Pomnik w miejscu stracenia Szymona Konarskiego na Pohulance

Szymon Konarski, ps. „Janusz Hejbowicz”, „Janusz Niemrawa” (ur. 5 marca 1808 we wsi Dobkiszki w pobliżu Sejn, zm. 27 lutego 1839 w Wilnie) – polski działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy, członek Młodej Polski i Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Urodzony w rodzinnym majątku Dobkiszkach w pow. kalwaryjskim w rodzinie wyznania kalwińskiego. Był synem byłego oficera, jeszcze jako dzieckoWięcej oPomnik w miejscu stracenia Szymona Konarskiego na Pohulance[…]

Cmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)

Jest to jeden z najstarszych w Wilnie zachowanych zamiejskich cmentarzy przykościelnych. Został założony w pierwszej połowie XIX w. w latach 1815–1830, choć analiza architektury i źródła wskazują na jego istnienie już w wieku XVIII. Położony w sąsiedztwie kościoła Świętych Piotra i Pawła, między ulicami Paca, Słoneczną i Polową, początkowo zajmował część obecnej powierzchni, znajdującej sięWięcej oCmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)[…]

Cmentarz Bernardyński

Cmentarz Bernardyński założony został w 1810 r. na stromym brzegu Wilenki wśród wzgórz, dolin i pagórków na Zarzeczu. Jeden z najstarszych cmentarzy Wilna, na którym spoczywają przede wszystkim Polacy, stąd nazywany „Wielką księgą historii i kultury polskiej”. Wieczny odpoczynek znaleźli tu m.in. wybitny polski krytyk literacki L. Borowski, prawnik M. Dziewicki, filantropka T. Iwicka, przyrodnikWięcej oCmentarz Bernardyński[…]

Pomnik ku czci powstańców listopadowych w Górnych Ponarach

Pomnik ku czci powstańców listopadowych w Górnych Ponarach

Pomnik na Wzgórzach Ponarskich, upamiętniający powstanie listopadowe, wzniesiono w 2001 r. w miejscu, gdzie odbyła się jedna z najważniejszych walk tego powstania – bitwa o Wilno. 17.06.2001 r., w 170-tą rocznicę bitwy powstańców z Rosjanami odsłonięto pomnik upamiętniający powstańców – Litwinów i Polaków. Odsłonięcia dokonali ministrowie obrony Litwy – Linas Linkevičius i Polski – BronisławWięcej oPomnik ku czci powstańców listopadowych w Górnych Ponarach[…]

Grób przywódcy powstania styczniowego Aleksandra Chmielewskiego w Wędziagole

W Wędziagole został pochowany jeden z głównych organizatorów powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie Aleksander Chmielewski[1] – syn Wincentego, ur. w r. 1814, w Doubaliszkach, w pow. szawelskim. Mając lat 16, ukończył szkołę w Krożach, a następnie odbył kampanię z r. 1831. Po upadku powstania brak środków do dalszego kształcenia zmusił Chmielewskiego do poświęcenia się służbie kancelaryjnej.Więcej oGrób przywódcy powstania styczniowego Aleksandra Chmielewskiego w Wędziagole[…]

Grób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach

Grób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach

Pomnik kamienny zwieńczony krzyżem z trzema nazwiskami księży. W końcu kościelnego podwórca, na przeciwko prezbiterium, znajduje się pomnik nagrobny, na którym znajdują się nazwiska trzech księży: długoletniego proboszcza i dziekana (1830-1861) ks. Mikołaja Kozłowskiego, jego siostrzeńca ks. Stanisława Owsiany oraz ks. Onufrego Łabucia, pochowanego tu jednego z przywódców powstańców 1831 r. Ks. Onufry Łabuć, ur.Więcej oGrób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach[…]

Kapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach

Kapliczka stała w Święcianach na rozstaju dróg. Kapliczkę zbudowano dla uczczenia pamięci ks. Onufrego Łabucia, który zginął 31 marca 1831 r., oraz gen. Kazimierza Czechowicza, fundatora kościoła w Święcianach. Napisy były w j. polskim i litewskim. Kapliczka została zburzona na polecenie miejscowych władz w maju 1964 r. Odbudowano ją z inicjatywy Sąjūdisu według pierwowzoru. JednakżeWięcej oKapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach[…]