Grób żołnierza KOP Jana Wojciechowskiego w Niemenczynie

Na cmentarzu w Niemenczynie spoczywa trzech żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W trzecim etapie organizacji Korpusu Ochrony Pogranicza sformowano 6 Brygadę Ochrony Pogranicza, a w jej składzie 21 batalion graniczny „Niemenczyn”[1]. Nazwa jednostki pochodzi od leżącego na Wileńszczyźnie miasta Niemenczyn znajdującego się wówczas na obszarze województwa wileńskiego i będącego macierzystym garnizonem batalionu. Zmobilizowany w 1939 roku batalion został włączony w struktury rezerwowej 33 Dywizji Piechoty jako II batalion 133 pułku piechoty, dzieląc losy innych jednostek SGO „Narew”. Po odejściu batalionu przeznaczonego dla 33 Dywizji Piechoty garnizon jednostki w Niemenczynie wyposażył i doprowadził do stanu etatowego (poprzez wcielenie nowych rekrutów i rezerwistów) jednostkę na nowo od podstaw. Batalion wszedł w skład Pułku KOP „Wilno” i po 17 września 1939 roku brał udział w obronie ówczesnej wschodniej granicy państwa przed radzieckim agresorem.

 

[1] Prochowicz J., Konstankiewicz A., Rutkiewicz J., Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Barwa i Broń, 2003, str. 151

Inskrypcja

JAN WOJCIECHOWSKI / St. Sierż. /Ur. 24.6.1901 r., zm. 23.3.1933 r. / Służył wiernie ojczystej ziemi. /Spoczywaj w pokoju wiecznym. / Koledzy Baonu K.O.P. / Niemenczyn