Krzyż i tablica pamięci zesłańców w Podbrzeziu

28 lipca 2018 roku na cmentarzu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu poświęcono krzyż i odsłonięto tablicę pamiątkową, upamiętniające mieszkańców parafii Podbrzezie, zesłanych w śniegi Syberii, stepy Kazachstanu, więzionych w łagrach i kopalniach Donbasu. Głównymi darczyńcami są Krzysztof i Henryk Masiulowie, Rodzina Lachowiczów, Łozowskich, Giełwanowskich, Piotrowskich, Drozdowskich, Rymszewiczów, Domolewskich, Tomaszewskich. Wszyscy oni są potomkami zesłańców1.

 

1 http://www.wilnoteka.lt/tresc/odsloniecie-pomnika-w-podbrzeziu