Krzyż upamiętniający ofiary Katynia w Rudnikach

1 listopada 1990 r. na cmentarzu w Rudnikach ks. Henryk Błażewicz poświęcił przywiezioną garść ziemi katyńskiej i dębowy krzyż, upamiętniający ofiary Katynia, którego fundatorką jest pani Irena Aładowicz, aktywna działaczka miejscowego Koła ZPL, prezeska koła Katolickiego Stowarzyszenia Polaków na Litwie w Rudnikach[1].

W Katyniu został rozstrzelany nauczyciel z Rudnik, Władysław Jan Kasprzykowski, kierownik szkoły podstawowej. Urodził się 26.09.1899 r. w Krakowie – Podgórzu, nauczyciel , służył w 6 pp. Leg., oficer rezerwy, zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

Upamiętnienie w postaci wysokiego krzyża dębowego z małą tabliczką w latach późniejszych zostało zastąpione kamiennym krzyżem z granitową płytą. Pod krzyżem złożono urnę z ziemią pobraną z mogił w Katyniu.

1 Surwiło J., Rachunki nie zamknięte, Wilno, Magazyn Wileński, 1992, str. 206

Inskrypcja

"Ofiarom Katynia 1940" /PAMIĘTAMY/ W 2011 roku drewniany krzyż został wymieniony na kamienny pomnik z napisem „Katyń 1940. Pamiętamy”.