Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie jest jednym z pierwszych wileńskich wojennych cmentarzy żołnierzy polskich poległych w l. 1919-1920. Dla tych, którzy polegli w walkach o miasto znaleziono miejsce przed murem starego cmentarza na Rossie, po lewej stronie od głównej bramy. Do 1921 r. usypano wzdłuż niego dwa rzędy mogił, zwieńczonych drewnianymi krzyżami. Każdy z nichWięcej oCmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna[…]

Miejsce pochówku jeńców wojennych w Szawlach

Podczas badań archiwalno-historycznych w księdze zmarłych w obozie jenieckim zostały zidentyfikowane 33 polskie nazwiska (10 cywilów, 18 – bez stopnia), 6 żołnierzy. Pochowani w okresie maj – wrzesień 1945. Ww. osoby były więzione w Szawlach, w obozie jeńców wojennych NKWD Nr 294, czynnym w l. 1945-1948 r. Zmarli pochowani w Szawlach, na II cmentarzu jeńcówWięcej oMiejsce pochówku jeńców wojennych w Szawlach[…]

Miejsce pochówku żołnierza Wojska Polskiego oraz AK

18 września 1939 roku rejon Dziewieniszek zostaje zajęty przez oddziały sowieckie 6 brygady pancernej płk Nikołaja Bołotnikowa. W okolicy nie było większych walk a celem pancernego zagonu było Wilno, pod którym sowieci stanęli tego samego dnia około 18 godz.[1] Bolszewicy zaczęli wprowadzać swój porządek. Pod koniec września sowieccy żołnierze zamordowali wieszając Stanisława Wasilewskiego, policjanta zWięcej oMiejsce pochówku żołnierza Wojska Polskiego oraz AK[…]

Dąb i stela pamięci gen. Władysława Andersa

Dąb i stela pamięci gen. Władysława Andersa

W maju 2012 r. w Alei Pamięci w Zułowie został zasadzony dąbek oraz ustawiona stela, poświęcona żołnierzom spod Monte Cassino. To oni za trzecim podejściem zdobyli wzgórze pod Monte Cassino w maju 1944 roku – 2 Korpus Polski generała Władysława Andersa. Na cmentarzu w dalekim włoskim miasteczku leży około tysiąca poległych polskich chłopaków, również zWięcej oDąb i stela pamięci gen. Władysława Andersa[…]

Cmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)

Jest to jeden z najstarszych w Wilnie zachowanych zamiejskich cmentarzy przykościelnych. Został założony w pierwszej połowie XIX w. w latach 1815–1830, choć analiza architektury i źródła wskazują na jego istnienie już w wieku XVIII. Położony w sąsiedztwie kościoła Świętych Piotra i Pawła, między ulicami Paca, Słoneczną i Polową, początkowo zajmował część obecnej powierzchni, znajdującej sięWięcej oCmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)[…]

Cmentarz Bernardyński

Cmentarz Bernardyński założony został w 1810 r. na stromym brzegu Wilenki wśród wzgórz, dolin i pagórków na Zarzeczu. Jeden z najstarszych cmentarzy Wilna, na którym spoczywają przede wszystkim Polacy, stąd nazywany „Wielką księgą historii i kultury polskiej”. Wieczny odpoczynek znaleźli tu m.in. wybitny polski krytyk literacki L. Borowski, prawnik M. Dziewicki, filantropka T. Iwicka, przyrodnikWięcej oCmentarz Bernardyński[…]

Kapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole

Kapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole

„Według opowiadań miejscowych ludzi, wojskowy lotnik Stanisław Pczycki ukrywał się u swych krewnych i przyjaciół od chwili sowieckiego najazdu na Polskę. Gdy wojska radzieckie wycofywały się z Wilna w 1941 roku, ustępując niemieckiemu najeźdźcy, postanowił urządzić zasadzkę i zemścić się za swych pomordowanych kolegów. Niestety, został wykryty i zamordowany przez sowieckich żołdaków. Wkrótce po IIWięcej oKapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole[…]

Krzyż upamiętniający ofiary Katynia w Rudnikach

Krzyż upamiętniający ofiary Katynia w Rudnikach

1 listopada 1990 r. na cmentarzu w Rudnikach ks. Henryk Błażewicz poświęcił przywiezioną garść ziemi katyńskiej i dębowy krzyż, upamiętniający ofiary Katynia, którego fundatorką jest pani Irena Aładowicz, aktywna działaczka miejscowego Koła ZPL, prezeska koła Katolickiego Stowarzyszenia Polaków na Litwie w Rudnikach[1]. W Katyniu został rozstrzelany nauczyciel z Rudnik, Władysław Jan Kasprzykowski, kierownik szkoły podstawowej. UrodziłWięcej oKrzyż upamiętniający ofiary Katynia w Rudnikach[…]