Grób żołnierza K. Pasiuka w Niemenczynie

Na cmentarzu w Niemenczynie jest kilka pojedynczych grobów żołnierzy Wojska Polskiego, w jednym z nich spoczywa K.PASIUK.

Inskrypcja

K.PASIUK / ŻOŁ. WOJSK POLSKICH / 1920 /