Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie

Według danych encyklopedycznych cmentarz w Zakrecie założony został w 1915 r. w czasie okupacji niemieckiej. Przy bramie po prawej stronie była kwatera żołnierzy polskich pochowanych w l. 1919-1920. W 1949 r. cmentarz został całkowicie zburzony, groby zrównano z ziemią – najpierw niemieckie, potem inne. Krzyże i pomniki wrzucono do pobliskiego stawu. Cmentarz został zamieniony naWięcej oKwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie[…]

Grób oficera WP Karola Bolesława Tupalskiego

Karol Bolesław Tupalski urodził się 29 kwietnia 1870 roku, zmarł w 1943 r. Rodzina Tupalskich miała mocne tradycje wojskowe, ojciec Władysław był generałem-majorem armii rosyjskiej, w armii rosyjskiej (potem w Wojsku Polskim) służyli także bracia Andrzej i Konstanty. Ukończył Nikołejewski Korpus Kadecki i Nikołajewską Szkołę Kawalerii w St. Petersburgu [1]. Służył w armii Imperium rosyjskiego,Więcej oGrób oficera WP Karola Bolesława Tupalskiego[…]

Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Na cmentarzu w Dowgierdziszkach spoczywa Stanisław Ciedzewicz. Grób zlokalizowany jest w małej kwaterze żołnierzy litewskich, przy pomniku żołnierzy litewskich, poległych za Ojczyznę. Aktualnie stan pomnika i nagrobków jest w stanie niezadowalającym. Napis „ŽUVOME UŽ TEVYNĘ” (ZGINĘLIŚMY ZA OJCZYZNĘ) na pomniku jest zniszczony, pozbawiony kilku liter, jednak nadal czytelny. Nagrobki betonowe, w kształcie krzyża „litewskiego” zeWięcej oGrób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach[…]

Zbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach

Zbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach

Z danych Litewskiego Państwowego Archiwum Centralnego1 wynika, że w zapuszczonym grobie przy torach kolejowych w ob. wsi Lazdėnai, spoczywa 11 nieznanych żołnierzy,  oprócz żołnierzy litewskich, spoczywaj 4 żołnierzy polskich. Polegli w 1920 r. Z relacji miejscowych mieszkańców wynika, że w miejscu pochówku stał niegdyś drewniany krzyż bez napisu, całość – ogrodzona drewnianym parkanem. Z upływemWięcej oZbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach[…]