Obelisk upamiętniający miejsce egzekucji powstańców styczniowych w Wiłkomierzu

W Wiłkomierzu zostali rozstrzelani m. in.: Stanisław Kozakowski († 1863.07.08), syn Karola, dymisjonowany podporucznik Artylerii Konnej, zamieszkiwał w maj. ojca Kuranach pow. Wiłkomierskiego, ziemi Kowieńskiej. Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika m. Wiłkomierza i powiatu, z 23-go czerwca 1863 roku, pod Nr.916. Rozstrzelany w Wiłkomierzu 8-go lipca 1863 roku, za pobyt w oddziale powstańców i udział w akcjach przeciw wojskom swego Cesarza.

Dominik Felicjan Malecki † 1863.12.09, były podporucznik moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w Wilkomierzu, powieszony za dołączenie się do powstańców. W powiecie wiłkomierskim utworzył kilka grup powstańczych, którym dowodził, walczył przeciwko armii, dokonał zniszczenia dokumentów gminy Tuponys, rabunku skarbu gminy Troszkuny (Troškūnai).

Michał Staniszewski (Mykolas Stanišauskas) † 1863.07.08, syn Józefa, dymisjonoany Sztabs-Kapitan Artylerji Gwardji, skazany na mocy konfirmacji Głównego Naczelnika Kraju z 23 czerwca 1863 r.. Rozstrzelany w Wiłkomierzu 8-go lipca 1863 roku za przebywanie w oddziale powstańców.

Juozas Stašys † 1863.07.26

Heliodor Wołodźko (Heliodoras Volodzka) † 1863.08.01, syn Kajetana, szlachcic gub. Mińskiej. Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika m. Wiłkomierza i powiatu, pułkownika Moliera. Powieszony w m. Wiłkomierzu 1-go sierpnia 1863 roku za udział w powstaniu zbrojnym.

Aleksander Zapaśnik † 1863.08.01, szlachcic z okolic Siemian (Semianiai), powieszony za udział w powstaniu.