Pomnik upamiętniający Powstanie Styczniowe w Wisińczy

Prawdopodobnie spoczywają tu prochy 21 powstańca. Rzeźba dębowa, wysokość – 2,5 m, uwieczniająca powstańca, trzymającego krzyż. Naprzeciw rzeźby na kamieniach wmurowana płyta z szarego granitu (0,4 x 0,6 m) z napisem u góry w j. polskim, u dołu – w j. litewskim.

 

Inskrypcja

Za naszą i Waszą wolność – miejsce bitwy powstańców z wojskami carskimi // Už mūsų ir Jūsų laisvę / 1863 m. sukilėlių ir caro kariuomenės / mūšio vieta“