Pomnik żołnierzy Wojska Polskiego 1920 r. w Podbrzeziu

19 sierpnia 2018 r.  w Podbrzeziu (rej. wileński) odbyło się odsłonięcie pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Odsłonięcia pomnika  w kształcie nagrobka z nazwiskami siedmiu żołnierzy, których miejsce pochówku jest nieznane dokonali attaché wojskowy ambasady płk Mirosław Wójcik i przewodnicząca Wspólnoty Lokalnej Okolic Podbrzezie-Glinciszki Franciszka Grejciun.

Pomnik wzniesiony z inicjatywy Fundacji Pamięci Narodowej, a sfinansowało go Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator” z Suwałk. Jarosław Szostko, prezes Fundacji Pamięci Narodowej, ułan kawalerii ochotniczej z Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich powiedział, że wydarzenie to jest dedykowane 100-leciu niepodległości Polski. Jarosław Szostko w archiwum odszukał nazwiska żołnierzy, którzy zginęli lub zmarli od ran w latach 1919–1921 w okolicy Podbrzezia – zostały one umieszczone na pomniku. W upamiętnienie polskich żołnierzy zaangażowały się lokalna wspólnota oraz władze gminne.

Na pomniku zostały wyryte nazwiska siedmiu żołnierzy, którzy zginęli na terenie Podbrzezia: Chalecki, Cichoń, Drabe, Janusz, Kruszewski, Pawłow i Słowik.

Inskrypcja

Żołnierzom / Wojska Polskiego / poległym i zmarłym / w Gminie Podbrzezie / w czasie Wojny Polsko - Bolszewickiej / 1919 r. - 1920 r. / CHALECKI / CICHOŃ / DRABE / JANUSZ / KRUSZEWSKI / PAWŁOW / SŁOWIK / w 100 rocznicę uzyskania Niepodległości