Minister W. Kolarski w imieniu prezydenta RP oddał hołd powstańcom styczniowym na Litwie

       
W związku z 156. rocznicą wybuchu powstania styczniowego Minister Wojciech Kolarski w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy oddał hołd pamięci powstańców styczniowych, których groby znajdują się na terenie Litwy.
Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP minister Wojciech Kolarski w towarzystwie ambasador Polski na Litwie Urszuli Doroszewskiej złożył wieńce w miejscach pamięci w rej. solecznickim oraz Wilnie.
Moja obecność tutaj jest dowodem na to, jak ważne jest to wydarzenie, powstanie styczniowe dla nas Polaków, a także dla relacji polsko-litewskich – powiedział  minister Kolarski. Zaznaczył, że „to wydarzenie symbolizuje Orzeł i Pogoń”. – Powstanie styczniowe jest ważną częścią historii Polski i Litwy, historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wskazał Wojciech Kolarski i podkreślił, że hasło powstania „Za wolność naszą i waszą” jest ciągle aktualne.
– Jesteśmy wolnymi narodami. Mamy wolne, niepodległe państwa, ale wspieramy się w tym, żeby ta wolność została zabezpieczona, żeby świat, który współtworzymy, był światem bezpiecznym – powiedział prezydencki minister.

W dn. 23 stycznia razem z młodzieżą z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie oraz harcerzami, Minister Wojciech Kolarski w towarzystwie Ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej oraz Prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie Dariusza Żyborta, zapalił symboliczne znicze pamięci na grobach Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie.‬

Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowym w XIX w. W ocenie historyków, w trakcie powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, zaś po polskiej stronie walczyło w sumie ok. 200 tys. osób. Na Wileńszczyźnie są dziesiątki miejsc związanych z pamięcią powstania styczniowego, najwięcej ich znajduje się w Wilnie.