Grób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego

Józef Majewski, ksiądz dziekan grodzieński, uczestnik ruchu antycarskiego w l. 1861-1862 r. (1817-1897). W sierpniu 1861 r. na terenie guberni grodzieńskiej  zorganizował patriotyczno-religijną procesję, za co rozkazem gubernatora  generalnego Powiatu Wileńskiego został aresztowany i przewieziony do Wilna. Sprawa  J. Majewskiego była rozpatrywana wg ustaw kryminalnych przez Komisję Trybunału Wojennego. Jako dowód do sprawy przytoczone zapis jego kazania, wygłoszonego przedWięcej oGrób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego[…]

Krzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami

Krzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami

Nad brzegiem Niemna w Druskienikach zachował się wysoki metalowy krzyż na betonowym postumencie. Obok sześć ram betonowych, pozbawionych krzyży. Polacy, których tu pochowano, prawdopodobnie służyli w armii carskiej, może byli żołnierzami pilnującymi pobliskiej strażnicy. W sumie od 1914 r. na cmentarzu położonym w lesie w pobliżu Wyspy Miłości pochowano 126 Polaków. W 1915 roku, wWięcej oKrzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami[…]

Cmentarzyk powstańców styczniowych w Straczunach

Upamiętnienie litewskie w w kształcie głazu z tablicą informacyjną. Według danych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, pochowani tu to polegli we wrześniu 1863 r. powstańcy z oddziału oficera Wiktora Hłaski w walkach z armią carską (ponad 20 powstańców). Według. S. Zielińskiego, 07.08.1863. „Feliks Kołyszko ze 185 ludźmi odłączywszy się od reszty oddziałów, pozostających pod głównem dowództwem Lenkiewicza,Więcej oCmentarzyk powstańców styczniowych w Straczunach[…]