Symboliczny grób Władysława Komara w Rogówku

Na cmentarzu dworskim rodziny Komarów, właścicieli pobliskiego majątku, w Rogówku mieści się symboliczny nagrobek Władysława Komara (1910 – 1944), ojca polskiego mistrza olimpijskiego. Zamordowany 20 czerwca 1944 r. przez litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej w drodze powrotnej z Glinciszek do Wilna. Tego dnia litewski oddział zastrzelił w Glinciszkach 38 Polaków. Mimo obecności niemieckiego kapitana wyciągnięto goWięcej oSymboliczny grób Władysława Komara w Rogówku[…]

Grób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach

Onufry Węcławowicz[1] – ur. około r. 1833 w maj. Burbiszki, syn Onufrego i Filipiny z Horwattów. Kształcił się w domu, następnie na uniwersytecie w Dorpacie. Po ukończeniu studiów zamieszkał w wydzielonym mu przez ojca majątku Samsony w gub. Mohylowskiej i podczas wypadków 1863 r. czynną rolę odegrał w organizacji. W Mohylewie w 1863 r. aresztowany,Więcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach[…]

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach

Upamiętnienie litewskie. Dębowy krzyż ustawiony we wrześniu 2013 r. z inicjatywy proboszcza Petrasasa Baniulisa, leśniczego z Onikszt Sigitasa Kinderisa, rzeźbiarza Pranasa Petronisa. Krzyż wyświęcony 22 09 2013 przez  biskupa poniewieskiego Longinasa Virbalasa. Imię księdza zostało uwiecznione na terenie przykościelnym w Oniksztach, na pniu drzewa wyryte lata, w których był tu proboszczem (1850–1863),  jest informacja o tym,Więcej oKrzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach[…]