Pomnik dowódcy powstania styczniowego ks. A. Mackiewiczowi w Świadościu

Upamiętnienie litewskie. Rzeźba w drewnie, ustawiona na terenie kościoła w Świadościach.