Grób żołnierza AK Feliksa Bułły w Balingródku

Grób żołnierza AK Feliksa Bułły w Balingródku

Feliks Bułło pochodził ze wsi Ślepiszki koło Punżan (par. Balingródek), prawdopodobnie w okresie okupacji niemieckiej służył w 8 Kompanii Bujwidzkiej (dane niepotwierdzone). H. Poszewiecki w swej książce[1] wspomina o Bulle ze Ślepiszek, chociaż nie podaje imienia. Jesienią 1944 roku Feliks Bułło miał się dołączyć do grupy samoobrony S. Czeszumskiego ps. Edek, działającej w okolicach Bujwidz.Więcej oGrób żołnierza AK Feliksa Bułły w Balingródku[…]