Grób żołnierza AK Feliksa Bułły w Balingródku

Feliks Bułło pochodził ze wsi Ślepiszki koło Punżan (par. Balingródek), prawdopodobnie w okresie okupacji niemieckiej służył w 8 Kompanii Bujwidzkiej (dane niepotwierdzone). H. Poszewiecki w swej książce[1] wspomina o Bulle ze Ślepiszek, chociaż nie podaje imienia. Jesienią 1944 roku Feliks Bułło miał się dołączyć do grupy samoobrony S. Czeszumskiego ps. Edek, działającej w okolicach Bujwidz. Z opowiadań krewnych i świadków wynika, że Bułło został zastrzelony nieopodal własnego domu w Ślepiszkach w końcu 1944 r., prawdopodobnie wskutek jakiegoś konfliktu z dowództwem grupy (tzn. Czeszumskim). Miejsce pochówku F. Bułły na cmentarzu w Balingródku wskazali krewni zmarłego, w 2017 r. panowie E. i M. Gajewscy własnym kosztem ustawili metalowy krzyż z tablicą informacyjną.

[1] Poszewiecki H., Kowszewicz L., Wspomnienia znad Wilii: Bujwidze, 1920, Wrocław

Inskrypcja

Feliks / Bułło / zginął od kuli wroga / we wsi Ślepiszki w 1944 r. /