Grób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach

Grób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach

Pomnik kamienny zwieńczony krzyżem z trzema nazwiskami księży. W końcu kościelnego podwórca, na przeciwko prezbiterium, znajduje się pomnik nagrobny, na którym znajdują się nazwiska trzech księży: długoletniego proboszcza i dziekana (1830-1861) ks. Mikołaja Kozłowskiego, jego siostrzeńca ks. Stanisława Owsiany oraz ks. Onufrego Łabucia, pochowanego tu jednego z przywódców powstańców 1831 r. Ks. Onufry Łabuć, ur.Więcej oGrób powstańca listopadowego księdza Onufrego Łabucia w Święcianach[…]

Kapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach

Kapliczka stała w Święcianach na rozstaju dróg. Kapliczkę zbudowano dla uczczenia pamięci ks. Onufrego Łabucia, który zginął 31 marca 1831 r., oraz gen. Kazimierza Czechowicza, fundatora kościoła w Święcianach. Napisy były w j. polskim i litewskim. Kapliczka została zburzona na polecenie miejscowych władz w maju 1964 r. Odbudowano ją z inicjatywy Sąjūdisu według pierwowzoru. JednakżeWięcej oKapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach[…]