Kapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach

Kapliczka stała w Święcianach na rozstaju dróg. Kapliczkę zbudowano dla uczczenia pamięci ks. Onufrego Łabucia, który zginął 31 marca 1831 r., oraz gen. Kazimierza Czechowicza, fundatora kościoła w Święcianach. Napisy były w j. polskim i litewskim. Kapliczka została zburzona na polecenie miejscowych władz w maju 1964 r. Odbudowano ją z inicjatywy Sąjūdisu według pierwowzoru. Jednakże umieszczone napisy są tylko w językach litewskim i rosyjskim, nie ma obecnie żadnego napisu polskiego.

Kapliczka została zbudowana na planie kwadratu, wzniesiono ją na dwustopniowym postumencie. Ściany murowane z cegły, z zewnątrz tynkowane na biało. Dach w kształcie skrzyżnej piramidy, kryty blachą. Na fasadach górnego stopnia, dwie wnęki zamknięte półokrągłymi łukami.