Rozstrzygnięto konkurs „Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie”

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu „Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie – cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia” i dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogrom włożonej pracy. Zapraszamy też do dalszego uzupełniania katalogu www.naszapamiec.pl, który zawiera informację o nekropoliach i miejscach pamięci w Wilnie.

W dniu 16 października w Instytucie Polskim w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu, który został ogłoszony przez Ambasadę RP na Litwie w dn. 9 stycznia 2017 roku. Mogły w nim brać udział osoby indywidualne, grupy osób, uczniowie lub klasy szkolne. Łącznie, w ramach konkursu, przesłano 36 zgłoszeń.

Przesłane zgłoszenia konkursowe i wszelkie informacje nadsyłane wcześniej są ważnym uzupełnieniem katalogu polskich miejsc pamięci narodowej, tworzonego przez Ambasadę RP na Litwie. Do tej pory zgromadzono ponad 500 stron informacji oraz około 1000 fotografii miejsc pamięci narodowej, związanych z różnymi okresami walki o niepodległość – od Powstania Kościuszki po okres II wojny światowej i działalność Armii Krajowej. W przyszłym roku katalog miejsc pamięci narodowej będzie dostępny na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej. „Wspólnie tworzymy jedną wielki katalog Polskich Miejsc Pamięci Narodowej na Litwie, dlatego nadesłane przez państwo zdjęcia i teksty będą dostępne i będą stanowić informację dla wszystkich osób zainteresowanych” – powiedział konsul M. Zieniewicz, który dodał, że tak pełnej bazy wiedzy o polskich miejscach pamięci nie stworzono oddzielnie dla żadnego kraju poza Polską.

Udział w uroczystości wzięła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. „To ważny dzień, nie tylko dla mnie jako ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ale dla mnie osobiście, jako dla osoby której część rodziny wywodzi się z województwa nowogródzkiego. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Dziady, które szczególnie tu na Litwie, i na historycznej Litwie, zawsze były bardzo ważne dla mieszkańców, dla tożsamości” – powiedziała Urszula Doroszewska. Ambasador dodała także, że w czasach komunistycznych, Polacy odwiedzając cmentarze w Polsce zawsze pamiętali o grobach bliskich, które zostały po drugiej stronie granicy. „Dbałość o pomięć o zmarłych i chęć oddania im hołdu jest cechą łączącą nasze narody tj. Polaków, Litwinów, a także Białorusinów. To jest składnik naszej tożsamości” – podkreśliła Doroszewska.

Ambasador Urszula Dorszewska wręczyła nagrody laureatom, a także dyplomy i upominki wszystkich uczestnikom konkursu oraz osobom, które przekazały Ambasadzie szczególnie cenne informacje także poza konkursem.

Wyniki konkursu:

I miejsce – nagroda główna: weekendowa wycieczka do Trójmiasta ze zwiedzaniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zapaleniem zniczy na Cmentarzu Garnizonowym na grobach Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK, zamordowanych 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku, zwiedzeniem Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Laureaci: Przedstawiciele Szyrwinckiego Oddziału Związku Polaków na Litwie – filmik pt. „Jaką tajemnice kryje kaplica w Izabelinie” – do obejrzenia:

oraz

Przedstawiciele Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach – za przesłanie informacji o miejscach pamięci w Niemenczynie, Krawczunach, Skorbucianach, Sużanach, Wilnie, Drużylach. Autorzy na podstawie danych archiwalnych z Wydziału Rękopisów Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie ustalili nazwiska żołnierzy w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Niemenczynie.

II. Miejsce.
Andrzej Czujko – za przekazanie informacji oraz dokumentacji zdjęciowej o 68 obiektach, m. in. w Świranach, Broskowszczyźnie, Piełokańcach, Widziszkach, Podmogilniku, Punżankach, Rudominie, Ejszyszkach, Koleśnikach, Skorbucianach, Zabrościu, Święcianach, Miednikach, Mieszlukach, Skojdziszkach, Popowszczyźnie, Suderwie, Butrymańcach, Taboryszkach, Korwiu, Druskienikach, Wilnie. Na spotkaniu ww. przygotował prezentację dot. mogiły powstańców styczniowych na Górze Zamkowej.

III. Miejsce.
Edward i Mirosław Gajewscy – za przekazanie informacji o żołnierzach AK, pochowanych w Bujwidzach, Balingródku, Świętnikach oraz upamiętnienie miejsc pochówku 2 bujwidzkich żołnierzy.