Polscy dyplomaci zapalili światełka pamięci na grobach na Litwie

Przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych na Litwie w związku z Dniem Wszystkich Świętych odwiedzili miejsca polskiej pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie, gdzie wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności zapalili znicze i złożyli wieńce.

W dniu 30 października dyplomaci odwiedzili nekropolie oraz miejsca pamięci w rejonie solecznickim (od Sangieliszek po Koleśniki), rejonie wileńskim (Skorbuciany, Glinciszki, Mejszagoła) oraz w rejonie szyrwinckim. W dniu 31 października znicze zapłonęły w rejonie święciańskim (od Święcian po Hoduciszki), orańskim (Orany, Dubicze, Marcinkiańce), trockim (Troki i Stare Troki) i wileńskim (Czarny Bór, Niemenczyn). Dyplomatom towarzyszyli przedstawiciele władz miejscowych, którzy także złożyli wieńce.

W dniu 1 listopada Ambasador U. Doroszewska wraz ze współpracownikami złożyła wieńce m.in. przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Ambasador Urszula Doroszewska podkreśliła, że zapalanie zniczy i składanie wieńców na grobach to piękna tradycja Polski i Litwy – krajów, które szanują pamięć o zmarłych. Jak zaznaczyła, tradycja ta jest wyrazem łączności z przodkami i historią kraju ojczystego. Światełka pamięci zostały zapalone również na grobach żołnierzy Marszałka, którzy zginęli w latach 1919-1920 w walkach z bolszewikami i żołnierzy AK poległych w walkach o Wilno w 1944 r., spoczywających w kwaterze wojskowej na Starej Rossie oraz w polsko-litewskiej kwaterze na Nowej Rossie.

W Dniu Wszystkich Świętych Polscy dyplomaci odwiedzili również Cmentarz Antokolski, gdzie znajdują się groby żołnierzy polskich z 1920 roku, którzy zginęli w walkach z bolszewikami. Pani Ambasador złożyła także hołd litewskim obrońcom wieży telewizyjnej w 1991 roku oraz funkcjonariuszom litewskiej Straży Granicznej zamordowanym przez rosyjski OMON w Miednikach. Przedstawiciele Ambasady ponadto zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach Cmentarza Bernardyńskiego, grobach żołnierzy AK w Kalwarii Wileńskiej i Kolonii Wileńskiej, przy pomnikach pomordowanych Żydów oraz Polaków w Ponarach, a także przy pomniku powstańców listopadowych w Ponarach Dolnych.

W związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego Ambasada RP w Wilnie oraz Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przygotowały w tym roku 5500 zniczy i prawie 50 wieńców i wiązanek, a także około 1000 metrów wstążek biało-czerwonych, które siłami wileńskich harcerzy oraz innych organizacji młodzieżowych zostały umieszczone na grobach żołnierskich.

Część z ww. liczby zniczy była przekazana inicjatorom akcji „Światełko dla Rossy”. Ogółem w ramach tej akcji, w tym roku na grobach na Starej Rossie zapłonęła rekordowa liczba 11 000 zniczy, zebranych w ramach zbiórki społecznej prowadzonej od października przez Komitet Opieki nad Starą Rossą. Najwięcej pracy, jak co roku, mieli harcerze, którzy rozstawiali i zapalali znicze na wszystkich zapomnianych grobach tej historycznej nekropolii wileńskiej.

Ponadto 150 zniczy na Cmentarzu Bernardyńskim w wigilię Wszystkich Świętych rozpalili członkowie grupy Wilno. Znicze ufundowała Ambasada RP w Wilnie. Grupa Wilno zrzeszająca miłośników tego miasta co roku sprząta jedną z najstarszych wileńskich nekropolii i dba o pamięć pochowanych na niej wilnian, wśród których jest wielu wybitnych Polaków.