Dąb i stela pamięci A. Krzyżanowskiego ps. Wilk

W maju 2011 r. w Alei Pamięci Narodowej były zasadzone kolejne cztery dęby i ustawione stele upamiętniające obywateli polskich bestialsko zamordowanych w wileńskich Ponarach, Wielkiego Polaka bł. Jana Pawła II, dowódcę Wileńskiego Okręgu AK gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” oraz wielkiego przyjaciela mieszkańców Ziemi Wileńskiej, pierwszego marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Inskrypcja

Dąb / pamięci generała / Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” / (1895 – 1951) / dowódcy Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK / W hołdzie Związek Polaków na Litwie / A. D. 2011 // Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, / Walcząca w mroku, samotna i ciemna. / Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, / Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy…/