Dąb i stela pamięci uczestników Powstania Warszawskiego

W maju 2012 roku w Alei Pamięci w Zułowie harcerze wraz z gośćmi z Polski zasadzili dąbek ku czci chłopaków z „Parasola”, z batalionu „Zośka” i tysięcy innych powstańców.

Stanęła też stela poświęcona uczestnikom Powstania Warszawskiego. Zniszczone, zrównane z ziemią ukochane miasto – stolica, 16 tysięcy poległych żołnierzy, tysiące wymordowanych cywilów, których rozwścieczony wróg używał jako żywej tarczy, nieudolna pomoc aliantów i zatrzymana ofensywa sowiecka.

 

 

Inskrypcja

Dąb / pamięci pokonanych, ale / niezwyciężonych uczestników / Powstania Warszawskiego / przez 63 dni i nocy heroicznie / walczących o wolność Ojczyzny. / W hołdzie / Związek Polaków na Litwie / A.D. 2012 // Bo purpura krwi waszej rubinem zapłonie // W umiłowanej Polski złocistej koronie./