Dąb i stela w hołdzie Sybirakom

W 92 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 15 sierpnia w Zułowie – miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – obchodząc Święto Wojska Polskiego i sławną wiktorię w Alei Pamięci Narodowej zostały zasadzone trzy kolejne dęby i ustawione stele ku czci „cudu nad Wisłą”, w hołdzie Sybirakom oraz uczczenia setnej rocznicy powstania Harcerstwa Polskiego na Wileńszczyźnie. Dąb i stela ufundowane zostały ze składek członków Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców.  Ten dąb i stela są symbolem pamięci dla tych, którzy znają historię i pamiętają tamten okres, będą przypominały młodemu pokoleniu o cierpieniach zesłańców i co dla nich znaczyło słowo Syberia, które dla młodzieży niech się kojarzy już tylko z terminem geograficznym.

Inskrypcja

Dąb / w hołdzie Polakom / Ziemi Wileńskiej / SYBIRAKOM / którzy nie wrócili z zsyłek / i łagrów sowieckich // Polska Sekcja Wileńskiej Wspólnoty / Więźniów Politycznych i Zesłańców / A.D. 2012 // „Jeśli zapomnę i nich, Ty, Boże na niebie, / Zapomnij o mnie” / Adam Mickiewicz /