Grób attaché ambasady RP w Waszyngtonie Bohdana Zaniewskiego

Bohdan Zaniewski urodził się 25 sierpnia 1905 r. w Wilnie, zmarł 11 października 1935 r. w USA. Między 15 maja 1930 r. a 31 grudnia 1932 r. pracownik Konsulatu Generalnego RP w Berlinie (Niemcy) na stanowisku referenta emigracyjnego, w 1933 r. pracował w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zaś od 1 stycznia 1934 r. attaché Ambasady RP w Waszyngtonie (USA). Na nagrobku napis mówiący, że zmarł w stanie Ohio U.T.A.H.