Grób konsula RP Antoniego Świerzbińskiego

Antoni Świerzbiński, ur. w 1873 r., zm. 23 października 1931 r., polski dyplomata, prawnik, językoznawca. Od  11 marca 1919 r. do  1 stycznia 1920 r. – pracownik Konsulatu, a później Wydziału Konsularnego Delegacji RP przy Wysokiej Porcie (Poselstwo RP w Konstynantynopolu, obecnie Stambuł, Turcja), w 1921 r. pracownik Biura Szyfrów MSZ RP. Od 16 grudnia 1921 r. do 31 grudnia 1923 r. – konsul i kierownik Wydziału Konsularnego w Poselstwie RP w Rewlu (obecnie Tallin, Estonia). W latach 1925–1929 był konsulem i kierownikiem Konsulatu RP w Kiszyniowie (Mołdawia) zaś w latach 1929–1931 konsulem i kierownikiem Konsulatu RP w Gałaczu (Rumunia).