Grób Władysława Mariana Zawadzkiego

Grób Władysława Mariana Zawadzkiego

Na cmentarzu parafialnym kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie spoczywa Władysław Marian Zawadzki, były profesor zwyczajny ekonomii politycznej, były dziekan wydziału prawa i nauk społecznych USB, były minister skarbu, profesor wyższej szkoły handlowej w Warszawie, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Orderu Gwiazdy Rumuńskiej, zmarł w Warszawie po długichWięcej oGrób Władysława Mariana Zawadzkiego[…]

Grób Konstantego Tupalskiego

Konstanty Tupalski, ur. ok. 1882, zm. 25.08.1924 r., pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Pochodził z rodziny o tradycjach wojskowych, ojciec Władysław generał-major artylerii armii rosyjskiej, w armii rosyjskiej (później Wojsku Polskim) służyli także bracia Andrzej i Karol Bolesław. Konstanty Tupalski w 1893 r. ukończył Nikołajewską Szkołę Kawalerii w St. Petersburgu. Zmarł w wieku 42Więcej oGrób Konstantego Tupalskiego[…]

POZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE

POZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE

W Zułowie za torem kolejowym można odnaleźć pozostałości wzniesionej w 1831 r. klasycystycznej kaplicy grobowej Michałowskich, wcześniejszych właścicieli Zulowa. Pochowano w niej marszałka szlachty święciańskiej Joachima Michałowskiego (zm. 1831) — po kądzieli pradziada Józefa Pilsudskiego. Spoczywały tu także szczątki jego żony Ludwiki z Taraszkiewiczów (zm. 1838) i syna Wiktora (zm. 1852). Byla to nieduża, aleWięcej oPOZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE[…]

Grób generała-majora Armii Imperium Rosyjskiego Władysława Tupalskiego

Grób generała-majora Armii Imperium Rosyjskiego Władysława Tupalskiego

Tupalski Władysław, syn Andrzeja, emerytowany generał-major armii Imperium Rosyjskiego (odpowiednik generała brygady lub dywizji w Wojsku Polskim), ur. 20 września 1831 r., zmarł 30 października 1894 r.1 Na stopień generał-majora awansowany 03.04.1890 r. Ojciec wojskowych armii Imperium Rosyjskiego oraz Wojska Polskiego: Karola Bolesława, Andrzeja i Konstantego. 1 Baza generałów armii Imperium Rosyjskiego http://www.rusgeneral.ru/general_t3.html.  

Grób konsula RP Antoniego Świerzbińskiego

Grób konsula RP Antoniego Świerzbińskiego

Antoni Świerzbiński, ur. w 1873 r., zm. 23 października 1931 r., polski dyplomata, prawnik, językoznawca. Od  11 marca 1919 r. do  1 stycznia 1920 r. – pracownik Konsulatu, a później Wydziału Konsularnego Delegacji RP przy Wysokiej Porcie (Poselstwo RP w Konstynantynopolu, obecnie Stambuł, Turcja), w 1921 r. pracownik Biura Szyfrów MSZ RP. Od 16 grudniaWięcej oGrób konsula RP Antoniego Świerzbińskiego[…]

Grób attaché ambasady RP w Waszyngtonie Bohdana Zaniewskiego

Grób attaché ambasady RP w Waszyngtonie Bohdana Zaniewskiego

Bohdan Zaniewski urodził się 25 sierpnia 1905 r. w Wilnie, zmarł 11 października 1935 r. w USA. Między 15 maja 1930 r. a 31 grudnia 1932 r. pracownik Konsulatu Generalnego RP w Berlinie (Niemcy) na stanowisku referenta emigracyjnego, w 1933 r. pracował w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zaś od 1 stycznia 1934 r. attachéWięcej oGrób attaché ambasady RP w Waszyngtonie Bohdana Zaniewskiego[…]

Pozostałości Pomnika Wolności z 1928 r.

Pomnik Poległych w walce o niepodległość Polski w l. 1818-1920 stanął w okresie międzywojennym w Dziewieniszkach przed kościołem Najświętszej Marii Pannej Różańcowej i  upamiętniał zjednoczenie Wileńszczyzny z Macierzą. Zniszczone przez władze sowieckiej Litwy w latach 1946 – 1950.[1] [1] http://www.soleczniki.pl/dziewieniszki, dostęp 2016-01-12 godz. 15:25