Grób chorążego Wojsk Polskich Józefa Adamowicza

Józef Adamowicz, chorąży Wojsk Polskich, zmarł w wieku 55 lat w 1827 r. Pochowany na cmentarzu Bernardyńskim.

Inskrypcja

Tu spoczywają zwłoki / ś. p. Józefa / ADAMOWICZA / chor. Wojsk Pol. / Wieku lat 55 zmarłego w 1827 r. / i żony / Bogumiły / z Bezgolów /