Grób żołnierza WP Michała Prunera

??????????????

Michał Pruner, żołnierz Wojska Polskiego, zginął 27 grudnia 1919 r.

Inskrypcja

Michał Pruner / St. Żand. Szk. P. D. F. L. B., zg. 27.XII.1919