Grób żołnierza Samoobrony Wileńskiej Śmietanko

Śmietanko (imię nieznane), wachmistrz żandarmerii, żołnierz Samoobrony Wileńskiej, zginął 27 grudnia 1919 r. w walce o Wilno.

Inskrypcja

Smietanko / wachm. żand. DO W.F.L.B., zg. 27.XII.1919