Grób Mieczysława Książka

Książek Mieczysław, plut. 1 p. p. Leg., 1900-18.X.1922

Inskrypcja

Ś. P. / /MIECZYSŁAW / KSIĄŻEK / PLUT. 1 P.P. KEG. / ZM. 18-X-1922 R. / W WIEKU LAT 22 / POKÓJ JEGO DUSZY / KOLEDZY /