Cmentarz na Antokolu

Cmentarz Antokolski  zajmuje obszar ponad 15 hektarów na pięknych krajobrazowo Rowach Sapieżyńskich. Tworzy go kilka kompleksów. Początkowo około 1809 roku powstał  cmentarz szpitalny. W 1850 r. na wniosek biskupa wileńskiego powiększono teren cmentarza o 2,42 ha z przeznaczeniem na pochówki katolickie, powstał tzw. cmentarz cywilny na Antokolu. W 1918 r. armia niemiecka zbudowała w jego północnej części wojenny cmentarz niemiecki i rosyjski. W latach 1919-1921 powstał cmentarz żołnierzy polskich, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. W 1939 r. pochowano tam żołnierzy polskich poległych w walkach z Niemcami. Po II wojnie światowej wzniesiono mauzoleum żołnierzy sowieckich i zbudowano aleję zasłużonych przeznaczoną dla działaczy komunistycznych. Pomiędzy kwaterą żołnierzy niemieckich i rosyjskich z l. 1914-19 a cmentarzem Sierocym mieści się zaniedbany obszar pochówków z polskimi wojskowymi mogiłami. W 1991 r. spoczęli tam Litwini, polegli w walkach z wojskami radzieckimi pod wieżą telewizyjną, utworzono kwaterę obrońców Niepodległej Litwy z 1991 roku.[1].

 

Kwatera Żołnierzy Polskich na Antokolu

Kwatera liczy 1626 grobów legionistów i żołnierzy polskich poległych lub zmarłych od ran w latach 1919-1920 w walkach o Wilno i niepodległość Polski. Renowacja cmentarza była prowadzona w latach 1998-2005 na zlecenie i z funduszy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, spoczywa tu ponad 1600 żołnierzy, wg. in. źródeł – 1410. Pochowano tutaj znaczną ilość żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku, którzy zmarli z ran w szpitalu wojskowym na Antokolu. Starsi Wilnianie jeszcze pamiętają drewniane krzyże, jakie ustawiano na grobach żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku. Spośród zarejestrowanych w czasach sowieckich 988 mogił wiele nie dotrwało do dzisiejszych czasów. Część zachowała się z nieczytelnymi napisami, część legionistów pozostała nieznanymi.

Przygotowana przez historyka Cz. Malewskiego oraz publicystę J. Surwiłę publikacja „Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie”[2] przedstawia wykaz mogił w Kwaterze Legionistów oraz mogił żołnierskich znajdujących się w sąsiedztwie Kwatery Legionistów i w różnych innych częściach Cmentarza Wojskowego na Antokolu w Wilnie. Wykaz obejmuje 768 nazwisk.[3]

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarze_na_Antokolu

[2] Malewski Cz., Surwiło J., Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie, wyd. ZSA Kurier Wileński, Wilno, 1997

[3] Wykaz dostępny: http://ornatowski.com/index/wilno_cmentarznaantokolu.htm oraz http://www.ketrzyn.mm.pl/~wastan/antokol_cm_wojsk.html