Grób uczestnika powstania styczniowego Stanisława Jodki

Stanisław Jodko, żył w l. 1837–1939, prezes Stowarzyszenia Weteranów Kresowych Powstania 1863.

Inskrypcja

Ś. P. / STANISŁAW / JODKO / PREZES STOW. WETER. / KRESOWYCH 1863 W Wilnie / zm. 20-V-1938 r. / w wieku LAT 86 / POKÓJ JEGO DUSZY /