Grób ochotnika Herkulana Kukowicza

W kwaterze na Nowej Rossie spoczywa Herkulan Kukowicz z 2 Wileńskiego Pułku Piechoty, zmarł 26 października 1920 r.

Inskrypcja

OCHOTN. KUKOWICZ HERKULAN / 2 WILEŃSKI P.P. + 26.10.1920 //.