Grób ofiary cywilnej z II wojny światowej Wiktora Siawry

Na cmentarzu w Bujwidzach jest zlokalizowany grób Wiktora Siawry (1924 – 1944), który zginął tragicznie w wieku lat 20.

Inskrypcja

Groby rodziny Siawrów / Piotr 1862-1941 / Felicja 1893 – 1950 / Wiktor 1924 – 1944 / Zginął tragicznie w wieku lat 20 / Pokój ich duszom /