Grób Aleksandra Borkowskiego

Kapral Nowogródzkiego Pułku Piechoty ALEKSANDER  BORKOWSKI poległ śmiercią bohaterską w obronie kresów Ziemi Ojczystej pod Kielami ugodzony kulą litewską w dniu 19 listopada 1922 r.

Aleksander Borkowski – zdemobilizowany kapral Nowogródzkiego p. p. Pogrzeb ze Szpitala Wojskowego na cmentarz Rossa odbył się w dniu 21 listopada, we wtorek o godz. 10 rano[1]. Na cmentarzu wygłosił mowę okolicznościową Tadeusz Dębicki, został także odczytany wiersz Brunona Możyckiego przez Korsaka Połońskiego[2].

 

[1] Słowo. 1922. Nr. 94, s. 1.

[2] Słowo. 1922. Nr. 97, s. 2.

Inskrypcja

KAPR. BORKOWSKI ALEKSANDER / NOWOGRODZKI P.P. + 19.8.1922 //.