Grób nieznanego żołnierza Samoobrony Wileńskiej

Nieznany żołnierz samoobrony wileńskiej poległ 15 stycznia 1919 r.

Inskrypcja

NIEZNANY / SAMOOBR. WILENS. + 15.1.1919 //.