Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich

Inskrypcja

NIEZNANY / ŻOŁN. WOJSK POLSKICH + 1920 /