Grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego

Inskrypcja

NIEZNANY / ŻOŁN. WOJSK POLSKICH + 1920 //