Grób ochotnika samoobrony wileńskiej Nowickiego

Ochotnik Samoobrony Wileńskiej NOWICKI zginął 15 stycznia 1919 r.

Inskrypcja

OCHOTNIK NOWICKI/  SAMOOBR. WILENS. + 15.1.1919 //.