Grób Józefa Kozakiewicza w Szumsku

Na cmentarzu w miasteczku Szumsk w grobie rodzinnym spoczywa Józef Kozakiewicz, syn Józefa, który zginął w walce z okupantem 11 listopada 1941 r.

Inskrypcja

Kozakiewicz Józef s. Józefa / zginął w walce z okupantem 11. 11. 1941 r.