Grób Antoniego Godaczewskiego


()

Wilno, STARA ROSSA, SEKTOR 03-a, 0078
Stara Rossa

Antoni Godaczewski, ur. ok. r. 1790, był oficerem Wojsk Francuskich Napoleona I i Chorążym powiatu Trockiego. Zmarł 24 kwietnia 1882 r. wieku 92 lat.

Miejsce pochówku oznaczone żeliwnym krzyżem na cokole. Krzyż z ramionami zakończonymi rozetami, ażurowo wypełniony plecionką roślinną. Cokół o profilowanych górnych krawędziach. Od frontu inskrypcja ryta, powyżej owalne miejsce po fotografii. Nagrobek wraz z pomnikiem nr 77 ujęty ogrodzeniem składającym się z walcowatych cokolików połączonych pierwotnie żeliwnym prętem. W r. 2018 pomnik został wciągnięty na listę obiektów konserwowanych przez samorząd m. Wilna ze środków unijnych.

Inskrypcja

Tu spoczywa Ś. P. / Antoni Godaczewski / Oficer Wojsk Francuskich Napoleona I / Chorąży pow. Trockiego / zm. 24 kwietnia 1882 r. wieku lat 92