Grób Justyna Narbutta


()

Wilno, STARA ROSSA, SEKTOR 12-e, 0038
Stara Rossa

Na wileńskiej Rossie spoczywa Justyn Narbutt, członek znanego rodu Narbuttów, historyk i autor wielu prac naukowych z dziedziny historii Litwy, uczestnik powstania kościuszkowskiego, pułkownik Wojska Polskiego. Urodził się w 1773 r. lub w 1776 r.  Był  bratem stryjecznym znanego historyka Teodora Narbutta. Kształcił się na Uniwersytecie Wileńskim, następnie służył w wojsku. W randze pułkownika brał udział w powstaniu kościuszkowskim. 25 czerwca 1794 r. z pułkiem strzelców uczestniczył w bitwie pod Sołami. Na stałe mieszkał w majątku Jurszyszki w powiecie lidzkim. Z małżeństwa z Sobańską miał córkę Kamilę, która została w przyszłości pisarką i to właśnie ona upamiętniła ojca wznosząc mu pomnik nagrobny na Starej Rossie. W 1820 r. w Grodnie ukazała się drukiem pierwsza praca Justyna Narbutta pt. „Krótki rys pierwiastków narodu litewskiego, z różnych dawnych autorów zebrany”. Zawierała prehistorię i mitologię narodu litewskiego. W 1843 r. w Wilnie wydał swoje drugą pracę pt. „Dzieje wewnętrzne narodu litewskiego z czasów Jana Sobieskiego i Augusta II, królów panujących w Polsce; wyciąg z różnych notacyów i manuskryptów”. Zmarł 25 września 1845 r. w wieku 72 lat. Miejsce pochówku oznaczone głazem z oszlifowanym frontem. Od frontu u góry wypukło rzeźbiony krzyż, przechylony w lewą stronę. Poniżej inskrypcja ryta.

W 2016 r. pomnik nagrobny Justyna Narbutta został odnowiony ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, prac rekonstrukcyjnych dokonał Czesław Połoński.

 

 

 

Inskrypcja

Zwłoki / Ś. P. / Justyna NARBUTTA / Pułkownika / Zmarłego 1845 Roku Września / 25 dnia. Wieku lat 72 / przez wdzięczność córka / K. Narbutt /