Grób Jana Kamińskiego

Jan Kamiński, szeregowy 6. Kompanii 5. Pułku Piechoty Legionów, zginął 17 kwietnia 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / JAN / KAMIŃSKI / SZER. 6 . KOM. 5 P.P. LEG. / 17 VI 1919 //.